Another 3D macrame animal pattern: The cute rabbit/bunny macrame tutorial with step by step guide, I make it very very slowly, so you will get it easily, and the video quite long also. Hope you like it and thanks for your watching!
#macrame #tutorial #bunny
Mình thấy các bạn có vẻ quan tâm đến những thứ liên quan đến con vật,nên hướng dẫn lần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu con thỏ, 3D luôn nha, khá dễ thương….