Mời các bạn xem chuồng thỏ gồm những giống thỏ được triễn lãm ở StateFair. Đây là những giống thỏ được các nông dân ở Mỹ nuôi và bán tại hội chợ hàng năm.
#thỏ
#thỏmập
#statefair
#cuterabbits