ஒரு தமிழ் ஊடகம், அதிபன் டிவி ஒரு தமிழ் மொழி பிரசுரங்கள் சிறப்பு செய்திகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு, வாஸ்து, அரசியல், பக்தி சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள்.

A Tamil media channel focusing on, AthibAn Tv is also a Tamil Language Brings Special News and Entertainment, Vasthu, Political, Devotional based shows.

#AthibAnExclusive #AthibAnlatest #AthibAnlive